Ελληνικό Επιστημονικό Δίκτυο για τις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (Ε.Ε.Δ.Δ.Α.Φ.)


Ελληνικό Επιστημονικό Δίκτυο για τις Διαταραχές Αυτιστικού ΦάσματοςΤο επιστημονικό δίκτυο αποτελείται από επιστήμονες, με τεκμηριωμένη εξειδίκευση, αποδεικνυόμενη εμπειρία και αδιάπτωτο ενδιαφέρον για τις διαταραχές αυτιστικού φάσματος και σημαντική προσφορά στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ή έρευνα που σχετίζεται με τις διαταραχές αυτιστικού φάσματος και την φροντίδα όσων πάσχουν από αυτό και των οικογενειών τους.

 

Σκοποί του δικτύου είναι:
 • Η προώθηση, η προάσπιση και η διεύρυνση των επιστημονικών γνώσεων των επαγγελματιών (ψυχιάτρων, ψυχολόγων, ειδικών παιδαγωγών, λογοπεδικών, εργοθεραπευτών, νοσηλευτών, κοινωνικών λειτουργών, νομικών, κ.α.) που ασχολούνται με τις διαταραχές αυτιστικού φάσματος και η προαγωγή μιας διεπιστημονικής ολοκληρωμένης προσέγγισης στα θέματα των διαταραχών αυτιστικού φάσματος με την οπτική και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 • Η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στον τομέα των διαταραχών αυτιστικού φάσματος και η συλλογή στοιχείων για τις ΔΑΦ.
 • Η επιστημονική τεκμηρίωση και η υποστήριξη με φυσικά ή νομικά πρόσωπα (συλλόγους, εθνικούς και κοινοτικούς φορείς) στην παροχή παντός είδους υπηρεσιών για πρόσωπα με διαταραχές αυτιστικού φάσματος, όπως η ανάπτυξη υφισταμένων, η δημιουργία νέων δομών εκπαίδευσης, ενασχόλησης / δραστηριοτήτων και διαβίωσης στην Κοινότητα (Κέντρα Ημέρας, στεγαστικές δομές, δομές επαγγελματικής κατάρτισης, προώθησης στην απασχόληση, βοήθεια κατ’ οίκον κλπ), και η διατύπωση προτύπων ποιότητας, καλών πρακτικών και κριτηρίων αξιολόγησης με βάση το ανθρωποκεντρικό μοντέλο και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
 • Η συνεργασία με άλλα επιστημονικά δίκτυα για την αναπηρία.
 • Η προώθηση της αλληλεγγύης μεταξύ των ομάδων που υφίστανται διακρίσεις με συνέπεια τον κοινωνικό αποκλεισμό.
 • Η προώθηση γνώσης και η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου, για τα δικαιώματα των προσώπων με διαταραχές αυτιστικού φάσματος.
 • Η υποστήριξη και τεκμηρίωση κάθε ενέργειας τοπικών ή εθνικών φορέων γονέων προσώπων με διαταραχές αυτιστικού φάσματος, στον τομέα της προστασίας των δικαιωμάτων των προσώπων με διαταραχή αυτιστικού φάσματος στην έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση, αξιολόγηση, θεραπεία, πρώιμη παρέμβαση, εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, αποκατάσταση αυτόνομη ή υποστηριζόμενη διαβίωση.
 • Η υλοποίηση ή συμμετοχή στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, εκπόνηση και έκδοση ερευνητικών εργασιών και επιστημονικών μελετών σε θέματα σχετικά με τους σκοπούς του σωματείου με ίδιους πόρους ή κατόπιν ανάθεσης με ή χωρίς αμοιβή ή επιχορήγηση από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, τοπική αυτοδιοίκηση κ.λπ.
 • Η διοργάνωση συνεδρίων, επιστημονικών συναντήσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων που απευθύνονται σε επιστήμονες ή στο ευρύτερο κοινό για την προώθηση της επιστημονικής γνώσης στον τομέα των διαταραχών αυτιστικού φάσματος. Οι εν λόγω δραστηριότητες μπορούν να χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους ή κατόπιν ανάθεσης με ή χωρίς αμοιβή ή επιχορήγηση από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, τοπική αυτοδιοίκηση κ.λπ.

Ιστότοπος: http://www.autismnet.gr

 

Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.)Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.) είναι φιλανθρωπικό σωματείο, το οποίο ιδρύθηκε το 1992 και σήμερα αριθμεί περισσότερα από 1000 μέλη, γονείς ή αδέλφια ατόμων με Αυτισμό, καθώς και επιστήμονες που ασχολούνται με τον Αυτισμό.

Με απόφασή του (1074/1993) το Πρωτοδικείο Αθηνών, ενέκρινε το Καταστατικό της, και με ειδική απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών (6183/11-06-1997), η Ε.Ε.Π.Α.Α. αναγνωρίστηκε ως Ειδικώς Φιλανθρωπικό Σωματείο.

Επιπλέον  από το 2003 έχει ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας (ΦΕΚ 541/02-07-1997, ΦΕΚ 3101/18-11-2014).

Σκοπός της Ε.Ε.Π.Α.Α. είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αυτισμό και των οικογενειών τους στη ζωή. Ως Πανελλήνιος Φορέας, η Ε.Ε.Π.Α.Α. έχει παραρτήματα στη Θεσσαλονίκη, Ήπειρο, Χίο, Βόλο και Πειραιά και έχει συνδεδεμένα μέλη της άλλους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων ατόμων με Αυτισμό στην Αλεξανδρούπολη, Χανιά, Λάρισα, Πάτρα και Αθήνα. Συμμετέχει επίσης στην Ε.Σ.Α.με.Α. (www.esamea.gr)και σε Διεθνείς Οργανώσεις, όπως η Autism Europe και η World Autism Organization.

Οι δράσεις της Ε.Ε.Π.Α.Α. επικεντρώνονται στην ενημέρωση της κοινωνίας, στην υποστήριξη των οικογενειών των ατόμων με αυτισμό και στην παρέμβαση για την θέσπιση υπηρεσιών και δομών από την Πολιτεία και περιλαμβάνουν:

 • Οργάνωση διαλέξεων, και ημερίδων για τον Αυτισμό για γονείς και ειδικούς
 • Διοργάνωση ενός Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου για τον Αυτισμό το 1995
 • Διεξαγωγή 2 Σεμιναρίων Εξειδίκευσης Επιστημόνων στον Αυτισμό, το ένα διάρκειας 600 ωρών
 • Δημιουργία μοναδικής βιβλιοθήκης για τον Αυτισμό στα Ελληνικά
 • Κατοχύρωση, με δικούς της αγώνες, των δικαιωμάτων των ατόμων με αυτισμό στην υγεία-πρόνοια και στην εκπαίδευση σε 4 Νόμους και αγώνας για την εφαρμογή των σχετικών διεθνών συμβάσεων από το ελληνικό κράτος
 • Λειτουργία πρότυπου Οικοτροφείου, τη Στέγη Αυτιστικών Ατόμων «Ελένη Γύρα», για 12 ενήλικα άτομα με Αυτισμό στη Ζίτσα Ιωαννίνων, με κρατική επιχορήγηση
 • Λειτουργία του Κέντρου Ημέρας για 22 ενήλικα άτομα με Αυτισμό «ΣΕΙΡΙΟΣ» στον Γέρακα Αττικής, με κρατική επιχορήγηση
 • Μελέτη ανέγερσης και λειτουργίας 3 ακόμα Κέντρων Υποστήριξης Ατόμων με Αυτισμό, στους νομούς Μαγνησίας, Θεσσαλονίκης και Αττικής, με επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Σεμινάρια CYGNET, δομημένο πρόγραμμα ψυχοεκπαίδευσης γονέων και φροντιστών στην κατανόηση του Αυτιστικού Φάσματος τα τελευταία έτη (2015-2019). (gr)
 • Λειτουργία ομάδων στήριξης γονέων, διοργάνωση ψυχαγωγικών Σαββατοκύριακων και διοργάνωση δύο Φεστιβάλ για Άτομα με Αυτισμό
 • Συμμετοχή στο πρόγραμμα κατασκηνώσεων της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.με.Α (posgamea.gr)
 • Συμμετοχή στον 2ο, 3ο, 4ο , 5ο , 6ο Ημιμαραθώνιο Αθηνών με ομάδα αθλητών «ΤΡΕΧΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ» (www.athinahalfmarathon.gr)
 • Συμμετοχή στον 30ο, 31ο, 32ο, 33ο, 34ο , 35ο , 36o Μαραθώνιο της Αθήνας τον Αυθεντικό του 2018 ως επίσημος συνεργαζόμενος φορέας με ομάδα αθλητών που φοράνε μπλουζάκι με το μήνυμα «ΤΡΕΧΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ» «RUN FOR AUTISM» (https://www.athensauthenticmarathon.gr)
 • Συμμετοχή στο 1ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (ECAP-Progetto Filippide) για αθλητές με Αυτισμό τον Σεπτέμβριο 2017 στην Ιταλία (http://progettofilippide.com/ecap)( http://progettofilippide.com)
 • Λειτουργία ομάδων δημιουργικής απογευματινής απασχόλησης για παιδιά, εφήβους και ενήλικες με ειδικούς σε εθελοντική βάση σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων (πρόγραμμα ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ).
 • Συνεργασία με την The Happy Art (http://www.thehappyart.org) δίνοντας την ευκαιρία σε παιδιά και ενήλικες με Αυτισμό να παρακολουθούν κινηματογραφικές προβολές σε αισθητηριακές συνθήκες φιλικές για το άτομο με αυτισμό (Sensory Friendly).
 • Συνεργασία με την CineDoc (https://www.cinedoc.gr/about-cinedoc) για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και την προβολή και εξοικείωση με το θέμα του Αυτισμού.

Ιστότοπος: autismgreece.gr