Οδηγίες

 

 • Η δομή των περιλήψεων θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
  • τον σκοπό της εργασίας
  • την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε
  • τα αποτελέσματα
  • τα συμπεράσματα
 • Ο τίτλος της εργασίας, τα ονόματα των συγγραφέων και ο φορέας τους όπως επίσης ο συγγραφέας που θα παρουσιάσει την εργασία θα πρέπει επίσης να δηλώνονται.
 • Το κείμενο της περίληψης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 2000 χαρακτήρες ( σαν χαρακτήρες περιλαμβάνονται κενά τελείες και άλλα σημεία στίξης).
 • Μετά το τέλος της περίληψης θα πρέπει να δηλώνονται 3 έως 5 λέξεις-κλειδιά.
 • Σε περίπτωση που θέλετε κάποια αλλαγή μην υποβάλλεται νέα εργασία αλλά στείλετε το τίτλο της αρχικής εργασίας και την ημέρα υποβολής και την αλλαγή/προσθήκη, ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ergasies@panellinioautismou.gr με θέμα Αλλαγή Εργασίας.
 • Εργασίες υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω φόρμας και όχι μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή άλλου τρόπου.

 

Οι παραπάνω οδηγίες αφορούν σε όλες τις εργασίες, Προφορικές και Αναρτημένες.

 


 

Όροι Υποβολής Εργασίας

 

 • Τελική ημερομηνία υποβολής των περιλήψεων η 24η Ιουνίου 2019 (δόθηκε νέα παράταση)
 • Τελική επιλογή περιλήψεων η 15η Σεπτεμβρίου 2019
 • Για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών, λαμβάνεται υπόψη πρωτίστως η επιθυμία των συγγραφέων, η κρίση της Επιστημονικής Επιτροπής για την πρωτοτυπία της εργασίας στην περίπτωση επιλογής Προφορικής Ανακοίνωσης αλλά και οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου.
 • Η τελική ταξινόμηση σε θεματική ενότητα καθώς και ο τελικός τρόπος παρουσίασης των εργασιών που θα γίνουν αποδεκτές, καθορίζονται από την Επιστημονική Επιτροπή που θα αξιολογήσει τις περιλήψεις των εργασιών.
 • Σε περίπτωση επιλογής της εργασίας, είναι υποχρεωτική η εγγραφή και η συμμετοχή ενός τουλάχιστον από τους συγγραφείς της.
 • Για επικοινωνία σχετικά με τις περιλήψεις μπορείτε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ergasies@panellinioautismou.gr

 


 

Φόρμα Υποβολής Εργασίας

 


Η διαδικασία υποβολής περιλήψεων εργασιών ολοκληρώθηκε.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις περιλήψεις παρακαλείστε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ergasies@panellinioautismou.gr