Συνέδριο Αυτισμού 2008, Πειραιάς


 
 
 

Η Εταιρία Ψυχοκοινωνικών Μελετών (Ε.ΨΥ.ΜΕ.) και το Παράρτηµα Πειραιά της Εταιρίας Προστασίας Αυτιστικών Ατόµων διοργάνωσαν το συνέδριο  στις 22 και 23 Νοεµβρίου 2008 στον Πειραιά, µε διεθνή συµµετοχή. Το θέµα ήταν:

 

«ΑΥΤΙΣΜΟΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΡΓΑΣΙΑ»

Ο τίτλος του συνεδρίου αντανακλά τις αναζητήσεις του φορέα και την πεποίθηση του πως η φροντίδα σε ανθρώπους µε αυτισµό πρέπει να συναντά όλο το φάσµα των αναγκών τους, όπως εκδηλώνεται στα διάφορα εξελικτικά στάδια µε απώτερο σκοπό την κοινωνική τους ένταξη.