Πρόγραμμα Συνεδρίου


Έχει ανακοινωθεί το τελικό πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Μπορείτε να δείτε την συνοπτική ανασκόπηση του προγραμματος εδώ και το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ.