Περιλήψεις των εργασιών του Συνεδρίου


Έχει αναρτηθεί οι περιλήψεις των εργασιών του Συνεδρίου.

Μπορείτε να κατεβάσετε τις περιλήψεις εδώ .