Παράταση Υποβολής Εργασιών


 

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής περιλήψεων εργασιών έως την 19/6/2017.

Μπορείτε να διαβάσετε τις οδηγίες για την Υποβολή Περίληψης Εργασίας εδώ.

Μπορείτε να υποβάλλετε την εργασία σας εδώ.