Οδηγίες Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών


Η δομή των περιλήψεων θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

  • τον σκοπό της εργασίας
  • την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε
  • τα αποτελέσματα
  • τα συμπεράσματα

 

Ο τίτλος της εργασίας, τα ονόματα των συγγραφέων και ο φορέας τους όπως επίσης ο συγγραφέας που θα παρουσιάσει την εργασία θα πρέπει επίσης να δηλώνονται.

 

Το κείμενο της περίληψης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 300 λέξεις (χωρίς τις λέξεις-κλειδιά, τον τίτλο, ονόματα & φορείς), θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη γραμματοσειρά TimesNewRoman 12pt και να είναι μορφοποιημένο σε μονό διάστημα.

 

Μετά το τέλος της περίληψης θα πρέπει να δηλώνονται 3 έως 5 λέξεις-κλειδιά.

Οι παραπάνω οδηγίες αφορούν σε όλες τις εργασίες, Προφορικές και Αναρτημένες.

 


 

Όροι Υποβολής Εργασίας

 

  • Τελική ημερομηνία υποβολής των περιλήψεων η 5η Ιουνίου 2017  (παράταση έως την 19/6/2017)
  • Τελική επιλογή περιλήψεων η 24η Ιουλίου 2017
  • Για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών, λαμβάνεται υπόψη πρωτίστως η επιθυμία των συγγραφέων, η κρίση της Επιστημονικής Επιτροπής για την πρωτοτυπία της εργασίας στην περίπτωση επιλογής Προφορικής Ανακοίνωσης αλλά και οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου.
  • Η τελική ταξινόμηση σε θεματική ενότητα καθώς και ο τελικός τρόπος παρουσίασης των εργασιών που θα γίνουν αποδεκτές, καθορίζονται από την Επιστημονική Επιτροπή που θα αξιολογήσει τις περιλήψεις των εργασιών.
  • Σε περίπτωση επιλογής της εργασίας, είναι υποχρεωτική η εγγραφή και η συμμετοχή ενός τουλάχιστον από τους συγγραφείς της.
  • Για επικοινωνία σχετικά με τις περιλήψεις μπορείτε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ergasies6o@panellinioautismou.gr

 

 

Η διαδικασία υποβολής περιλήψεων έχει ολοκληρωθεί.