Μετάφραση ομιλιών


Σας ενημερώνουμε ότι θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση στα ελληνικά των παρακάτω ομιλιών που θα πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα:

 

Παρασκευή 13/10

  • Rediscovering Non Aversion – PATRICK SHANNON (Northumbria University Newcastle)
  • Person-Technology Matching in the area of Apps and ASD (SMART-ASD Project) – GERARDO HERRERA GUTIERREZ (University of Valencia)
  • Creative Approaches to Autism Service Development – JAK DIXON (Project Director of the AUKESTRA band)

 

Σάββατο 14/10

  • Sexuality and Severe Autism – KATE Ε. REYNOLDS (author of the book “Sexuality and Severe Autism”)