Η υποβολή περιλήψεων εργασιών ξεκίνησε


 

Η διαδικασία υποβολής περιλήψεων έχει ξεκινήσει. Μπορείτε να δείτε τις σχετικές οδηγίες και τους όρους εδώ.

Μπορείτε να υποβάλλετε την εργασία σας εδώ.